Fisketips  

Vid normalt vattenstånd fiskar man laxen i älvens mittfåra där det är djupast och där strömmen oftast är ganska stark.

Harren är ju i motsats till laxen en stationär fisk så den hittar man ju längs hela sträckan, främst då i forsnackar, djupa sel och i bakvatten av stora stenar och andra strömhinder.

Vill man fiska gädda så finns det möjlighet till det också bl.a i Siikajokis, Käymäjokis och Saalojokis mynning.


Fler fisketips finns att tillgå på kartan.