Karta  

Här finns en karta i pdf-format att ladda ner. På kartan är fiskeområdet utsatt. Dessutom visas var rastplatser, båtnedsättningsplatser och lämpliga fiskeställen finns.

Vill du inte ladda ner och skriva ut kartan kan du också få ett exemplar vid köp av fiskekort.

Klicka här för att hämta kartan.