Regler  
  • En lax per person och dygn får tas upp.
  • Laxen ska vara minst 50 cm lång.
  • Harr ska vara minst 30 cm lång.
  • Rasta på de iordningställda och anvisade rastplatserna. Tänk på att släcka eventuell eld innan du lämnar platsen.
  • Finns ingen toalett på platsen så gräv ned det du lämnat efter dig.
  • Sjöfåglar häckar längs hela sträckan, stör inte dem i onödan.
  • Alla som fiskar måste ha giltigt fiskekort. Du kan anmodas att visa upp det åt kontrollant.